Nebát se ale modlit.

sobota 10. srpna 2013

☺ vtip

Dnes jsme byli na výletě, ale fotky má tentokrát v telefonu Jakub a bude chvíli trvat, než je z něj dostanu. Tak aspoň něco, co jsem si schovala pro takovéhle případy.

Zbožný pan Nusbaum přijde jednoho dne k rabínovi a utrápeně povídá:
"Rabi, já vůbec nevím, co mám dělat, úplně se vám to stydím vypovědět... hech... Představte si, můj syn konvertoval ke křesťanům..."
Rabi sedí, zadumaně mlčí, čas ubíhá... Pět minut, pan Nusbaum rabiho neruší, nedovolí si. Deset minut. Doba se protahuje, pan Nusbaum se začne ošívat. Po dvaceti nekonečných minutách se osmělí a povídá "No tak, rabi, copak mi na to nic neřeknete? Taková vážná věc... Co si mám počít?"
Rabi zvedne hlavu a moudře pronese: "S tím se, Nusbaum, nedá dělat nic. Můj syn taky konvertoval ke křesťanům..."
Nusbaumem to úplně otřese: "Rabi, váš syn? Je to možné? Vy, takový svatý muž, to jsem tedy nevěděl. No to je hrůza. A co jste dělal?"
"Inu, šel jsem ke Zdi a modlil jsem se. Byl jsem tam každý den, dnem i nocí, prosil jsem Boha, aby mi pomohl ukázat cestu, aby mi naznačil, jak se mám zachovat..."
"No, rabi, a co? Odpověděl Bůh? Jak to dopadlo?"
"Modlil jsem se převelice dlouho, teprve po dvaceti dnech se nebe rozestoupilo a ozval se boží hlas:

'NIC NENADĚLÁŠ, RABI,... MŮJ SYN...TAKY KONVERTOVAL...'"

1 komentář:

Marketa Zuares řekl(a)...

Ale pro každý případ se vždy doporučuje zajít si ke zdi:))

Okomentovat